Cho cudromach sa tha e ullachadh cheistean deuchainn